Suport a les víctimes de violència policial. 1 d´Octubre i més.

Imagen de cabecera
Ver video
Financiado el 21 / 12 / 2019
Cofinanciado!
Obtenido
€ 57.020
Mínimo
€ 30.000
Óptimo
€ 65.000
1223 Cofinanciadores

Aportando € 15

Aportació

Es realitzarà una publicació a la web d'Irídia agraint a totes les persones que hagin participat en el Crowdfunding.

> 181 Cofinanciadores

Aportando € 25

Soci/a semestral

Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 6 mesos. Podràs ser ates/a davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones.

> 233 Cofinanciadores

Aportando € 40

Aportació solidària

Es realitzarà una publicació a la web d'Irídia agraint a totes les persones que hagin participat en el Crowdfunding i podràs participar en el taller eines col·lectives per a defensar els drets humans.

> 77 Cofinanciadores

Aportando € 50

Soci/a anual

Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 1 any. Podràs ser ates/a davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones.

> 370 Cofinanciadores

Aportando € 80

Soci/a solidari/a semestral

Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 6 mesos. Podràs ser ates/a davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones. A més a més, tindràs dret a participar en el taller: Eines d'enfrontament col·lectiu davant la repressió.

> 41 Cofinanciadores

Aportando € 150

Soci col·lectiu

Si ets una organització, entitat o col·lectiu també pots ser soci d'Irídia. Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 1 any. Les persones del teu col·lectiu podran ser ateses davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones

> 11 Cofinanciadores

Aportando € 160

Soci solidari/a anual

Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 1 any. Podràs ser ates/a davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones. A més a més, tindràs dret a participar en el taller: Eines d'enfrontament col·lectiu davant la repressió.

> 19 Cofinanciadores

Aportando € 250

Soci col·lectiu solidari

Si ets una organització, entitat o col·lectiu també pots ser soci d'Irídia. Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 1 any. Les persones del teu col·lectiu podran ser ateses davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones. A més a més, tindreu dret a un assessorament en matèria d'Incidència Política per a la vostra organització.

> 05 Cofinanciadores

Aportando € 500

Donant

A Irídia necessitem persones implicades amb la tasca de l'entitat que es comprometin a realitzar donacions anuals que ens ajudin a realitzar la nostra feina. Si ets donant, a més de tenir els mateixos drets que els socis/es, passaràs a formar part del cercle de donants d'Irídia que tindrà reunions periòdiques i treballarà per a aportar idees i sostenibilitat a l'entitat.

> 02 Cofinanciadores

Aportando € 1.000

Donant solidari/a

A Irídia necessitem persones implicades amb la tasca de l'entitat que es comprometin a realitzar donacions solidàries anuals que ens ajudin a realitzar la nostra feina. Si ets donant solidari/a, a més de tenir els mateixos drets que els socis/es, passaràs a formar part del cercle de donants d'Irídia que tindrà reunions periòdiques i treballarà per a aportar idees i sostenibilitat a l'entitat.

> 01 Cofinanciadores

Sobre este proyecto

Irídia et necessita per sostenir-se econòmicament. Construïm Irídia junts/es.

Necesidades Tarea Mínimo Óptimo
Representació lletrada de casos, assessorament legal i seguiment dels casos del servei
Advocada que coordina els casos d'assessorament legal i els casos de litigi estratègic del servei. Exerceixen representació lletrada davant els jutjats. 20 hores a la setmana durant 1 any.
€ 13.200
Acompanyament psicosocial a les víctimes de violència policial
Una psicòloga per fer seguiment psicosocial dels casos del servei d'atenció, elaborar informes psicosocials i fer seguiment psicosocial de les persones responsables del servei d'atenció. 15 hores a la setmana durant un any.
€ 8.200
Investigació de casos de violència policial
Un jurista analitza imatges, busca proves, elabora informes i sistematitza informació per la investigació de casos de violència policial. 15 hores a la setmana durant un any.
€ 8.600
Coordinació administrativa del servei d'atenció
Atenció al telèfon i el correu, sistematització de dades, elaboració d'informes i projectes. Una persona a 15 hores la setmana durant 4 mesos.
€ 3.000
Advocada del servei d'atenció especialitzada en dret a la protesta
Una advocada fa seguiment de casos de dret a la protesta, assessora, realitza denúncies i exerceix representació lletrada de casos. 15 hores durant 9 mesos.
€ 7.200
Advocada del servei d'atenció especialitzada en casos de presons
Una advocada realitza visites a presó, fa seguiment de casos, realitza denúncies i exerceix representació lletrada de casos. 15 hores a la setmana durant 4 mesos.
€ 3.200
Advocada del servei d'atenció especialitzada en migracions i racisme
Una advocada fa seguiment de casos de migracions i racisme, fa visites als CIEs, realitza denúncies i exerceix representació lletrada de casos. 15 hores a la setmana durant 3 mesos.
€ 2.200
Incidència política
Seguiment de les decisions preses per les administracions relaciones amb la violència institucional, es reuneix amb òrgans institucionals, sistematitza informació i n'elabora informes. 15 hores a la setmana durant 1 any.
€ 8.600
Realització de materials audiovisuals i difusió en xarxes socials
Elaboració de vídeos, fotografies, actualització de la pàgina web, gestió de les xarxes socials per la difusió del servei i dels casos d'incidència política.
€ 6.100
Despeses judicials dels casos del servei d'atenció
El servei cobreix les despeses judicials dels casos de litigi estratègic que portem, així com procuradors, informes pericials i poders notarials de representació.
€ 1.100
Despeses relacionades amb la campanya de mecenatge
Una part dels ingressos obtinguts són per cobrir despeses indirectes relacionades amb la campanya (Goteo 4%, despeses bancàries 0,8%, Paypal 3,4% + 0,35€/transacció)
€ 1.600
Necesidades Infraestructura Mínimo Óptimo
Visites als CIEs i presó
Periòdicament les advocades del servei es desplacen als Centres d'Internament d'Estrangers i als centres penitenciàris per realitzar visites de casos del servei d'atenció.
€ 450
Necesidades Material Mínimo Óptimo
Materials gràfics per la difusió del servei d'atenció
Disseny de cartells, imatges corporatives per les xarxes, maquetació d'informes, impressions i rodes de premsa
€ 1.550
Total € 30.000 € 65.000
Imprescindible
Adicional

Información general

Des d'Irídia oferim un servei d'atenció jurídica i psicosocial gratuït a víctimes de violència policial. Realitzem assessorament psicojurídic i acompanyem tots els casos que ens arriben que, tan sols durant el 2018, van arribar a ser 116. Així mateix, assumim la representació lletrada i l'acompanyament psicosocial durant tot el procediment en els casos més greus i/o representatius. En l'actualitat portem la representació de 40 casos els quals corresponen a Víctimes de la violència policial de l'1 d'Octubre, contextos de manifestació, vulneracions de Drets Humans al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, a l'espai públic o en comissaries. També representem casos de violència institucional i morts sota custòdia a la presó.

Irídia es finança a través de les aportacions dels socis/es i donacions, el finançament públic i a través de fundacions privades. El nostre objectiu és poder arribar a dependre principalment dels nostres socis i sòcies. És per això que a través d'aquest Micromecenatge us oferim com a recompensa convertir-vos en socis/es d'Irídia. Som una eina col·lectiva creada per la i per a la ciutadania.

Descripción del proyecto. Características, fortalezas y diferenciales.

El servei es basa en una metodologia innovadora, oferint atenció psicosocial i legal integral a la persona afectada i procurant assolir un procés de justícia i reparació. Al seu torn, si el cas presenta unes característiques concretes que poden contribuir al fet que aquest tingui un impacte i repercussió més enllà de l'assumpte concret i, per tant, que pugui incidir i assolir canvis reals en la legislació existent - i sempre que la persona afectada hi estigui d'acord- es realitza un abordatge del cas des d'una perspectiva del litigi estratègic. Aquesta òptica estratègica té per objectiu assolir canvis en les polítiques públiques, la praxi policial i contribuir a elevar els estàndards de protecció i garantia dels drets humans.

Una de les especificitats del servei és la inclusió de la perspectiva psicosocial en l'atenció a les persones en l'àmbit dels drets humans. La vulneració de drets humans i, especialment, la violència institucional, genera danys que tenen un impacte en la vida i en el desenvolupament individual i social de les persones afectades. El treball psico-jurídic permet generar un acompanyament psicosocial en el marc dels processos judicials que busca potenciar els processos de mitigació del dany, de reparació i d'enfortiment de les persones com a ciutadanes i ciutadans actius en la defensa dels seus drets.

Tanmateix, el treball comunicatiu i d'incidència que es realitza des de l'entitat, posa el focus en determinades problemàtiques i situacions que impliquen vulneracions de drets amb l'objectiu de poder dur a terme processos reals de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. És a dir, cercant el reconeixement de la situació viscuda i la corresponent depuració de responsabilitats a diferents nivells (no només penals, també polítiques), reconèixer els drets dels afectats, restablir la confiança en la societat i en les institucions, reparar el dany causat, promoure l'existència i/o aplicació de mecanismes de garanties que n'evitin la repetició i mostrar solidaritat vers les vulneracions socials que es materialitzen en situacions individuals i/o familiars.

3.1-protesta-segona-mg-2998-1.jpg 2-1.3-accions-cominicatives-i-d-incidencia-ap-2-pres

Motivación y a quién va dirigido el proyecto

Treballem de manera independent i rigorosa, des de la defensa integral de les persones, des de la intervenció directa fins als processos d'incidència política. Al mateix temps que representem a les persones als jutjats, treballem per a implementar mesures que protegeixin els drets col·lectius.

En l'actualitat el nostre servei s'ofereix en l'àrea metropolitana de Barcelona, però es coordina amb col·lectius i organitzacions d'altres ciutats de Catalunya i de la resta de l'Estat. Tenim un telèfon d'atenció permanent i realitzem visites periòdiques i de seguiment a espais de privació de llibertat com el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona o les presons d'arreu del territori català. Així mateix, se'ns deriven casos des d'altres entitats com la Federació d'Associacions de Veïns/as de Barcelona, Tanquem els Cies, SIRECOVI de la Universitat de Barcelona, col·lectius que treballen pel dret a l'habitatge, l'Oficina de No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona i l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya.

Col·laborant amb el projecte i/o fen-te sòcia estàs contribuint a la sostenibilitat del servei, ja que les vulneracions de drets van en augment. Si ets soci/a, podràs ser atès/a davant una situació de violència institucional i al mateix temps garantiràs que altres persones rebin aquesta atenció, moltes de les quals no tindrien una altra manera d'accedir-hi, especialment aquelles que es troben privades de llibertat.

4.3.-mg-3246-as-smart-object-1.jpg 3.5.-psicosocial-racisme2.jpg 3.3.1.-vulneracions-drets-dins-cie-30012016-judici

Experiencia previa y equipo

L'equip compta amb 8 advocades i advocats, 3 psicòlogues i una comunicadora contractades a temps parcial així com 10 voluntàries. L'àrea jurídica està coordinada per l'Anaïs Franquesa, advocada penalista experta en la defensa dels Drets Humans que compta amb una àmplia experiència tan en l'àmbit estatal com en jurisdicció internacional.

L'àrea de psicosocial està coordinada per Irene Santiago, psicòloga amb 15 anys d'experiència en terreny en diferents països d'Amèrica Llatina en atenció psicosocial des d'un enfocament de defensa de drets humans. L'àrea de comunicació i incidència política està coordinat per Andrés García Berrio, qui compta amb 10 anys d'experiència en processos de incidendencia en la matèria. La resta de l'equip està format per Marta Valldaura, Marta Bolinches, Elisenda Pradell, Laura Curell, Laura Medina, David Fernández Fuertes, Mireia Salazar, Natalia Abrego i Valentina Lazo.

El servei s'ofereix des d'una perspectiva i metodologia interseccional, i compta amb expertes en matèria de gènere i racisme.

a.-presentacio-1.jpg 76bca128-9c61-48c4-8fd5-438271d1bc76.jpeg

Compromiso social

Objetivos de Desarrollo Sostenible

  • Igualdad de género

    Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

  • Paz, justicia e instituciones sólidas

    Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas