L'Escola un Espai per Aprendre

Imagen de cabecera
Ver video
Financiado el 28 / 01 / 2019
Cofinanciado!
Obtenido
€ 2.555
Mínimo
€ 1.000
Óptimo
€ 4.000
53 Cofinanciadores

Aportando € 10

Xapa

Xapa commemortiva de participació al projecte Patis. *IMPORTANT: la recompensa s'entregarà en mà, no es faran enviaments.

> 01 Cofinanciadores

Aportando € 20

Revista i menció d'honor

Revista i espai de menció d'honor i agraïment a la revista escolar del curs 2018-2019. *IMPORTANT: la recompensa s'entregarà en mà, no es faran enviaments.

> 10 Cofinanciadores

Aportando € 50

Xapa commemortiva de participació al projecte Patis i Revista i espai de menció d'honor.

Xapa commemorativa i revista i espai de menció d'honor i agraïment a la revista escolar del curs 2018-2019. *IMPORTANT: la recompensa s'entregarà en mà, no es faran enviaments.

> 09 Cofinanciadores

Aportando € 100

Ampolla de vi

Ampolla de vi amb etiqueta commemorativa del projecte patis. *IMPORTANT: la recompensa s'entregarà en mà, no es faran enviaments.

> 02 Cofinanciadores

Aportando € 200

Ampolla de vi, xapa i revista

Ampolla de vi amb etiqueta commemorativa del projecte patis.
Xapa commemorativa i revista i espai de menció d'honor i agraïment a la revista escolar del curs 2018-2019. *IMPORTANT: la recompensa s'entregarà en mà, no es faran enviaments.

> 02 Cofinanciadores

Sobre este proyecto

Recuperem el verd dels nostres patis, espais de jocs, de trobada i d'aprenentage.

Necesidades Material Mínimo Óptimo
Reg del pati del castanyer
Introducció de reg amb temporitzador amb dos circuits diferenciats.
€ 250
Arbres i vegetació.
Plantem arbres i arbustos als patis i a les jardineres que ja vam introduir.
€ 600
Necesidades Tarea Mínimo Óptimo
Recompenses
Valor de les recompenses (revistes i xapes). El vi serà de donacions. Totes les recompenses s'entregaran en mà, no es faran enviaments.
€ 150
Muntatge Pèrgola
Mà d'obra del Muntatge de la Pèrgola i el paviment de la terrassa d'infantil.
€ 500
Necesidades Infraestructura Mínimo Óptimo
Pèrgola edifici infantil
Pèrgola de Fusta que aporta ombra al pati d'Educació Infantil
€ 2.500
Total € 1.000 € 4.000
Imprescindible
Adicional

Información general

L'escola és un elements socialitzadors més potents en qualsevol poble o ciutat. L'escola pública iguala oportunitats, enforteix les connexions socials, dinamitza la tasca comunitària. És una àgora de trobada on les persones participen, es relacionen, comparteixen... en definitiva, es socialitzen.

Així, els patis escolars representen, pràcticament, el primer espai públic que viuen i experimenten els infants. El disseny i les característiques d'aquests espais, així com la seva gestió i els usos que s'hi fomenten, transmeten missatges i experiències que influeixen notablement en les conductes i comportaments dels nens i les nenes, així com en els seus aprenentatges.

En moltes ocasions, els patis escolars no estan dissenyats i pensats convenientment. Tot i ser espais de gran rellevància, solen ser zones dures i estandaritzades que no reflexen els desitjos i les necessitats dels alumnes i la comunitat escolar en general.

Des d'aquest punt de partida, l'escola ha iniciat un procés de millora dels espais d'aprenentatge interiors i exteriors a través d'un procés participatiu per tal d'analitzar, dissenyar i transformar el pati conjuntament amb tota la comunitat educativa, amb els nens i les nens com a protagonistes.

Actualment, ens trobem en la segona fase d'intervencions en la qual s'introduirà vegetació, bancs i espais de trobada, estructures que aportin ombra, aules exteriors, i jocs de pati. Es preten oferir un entorn natural de treball, jocs i trobada que afavoreixin els aprenentatges dels infants.

**Aquest és el nostre punt de partida:
“Què volen els nostres alumnes pel pati?”

Descripción del proyecto. Características, fortalezas y diferenciales.

A trets generals els objectius són:

 • Millorar els espais d'Esbarjo dels infants i introduir elements naturals i zones verdes.
 • Introduir zones de joc dirigit i no dirigit, dins i fora de l'aula, que millorin l'adquisició de les competències del curriculum, i més concretament del desenvolupament de les competències específiques centrades en conviure i habitar el món
 • Afavorir la participació de les famílies en la construcció d'espais educatius del centre i el Projecte Educatiu.
33962116-629928634017953-7931058064440950784-n.jpg img-20181018-wa0015.jpg

Motivación y a quién va dirigido el proyecto

La motivació que ens mou a dur a terme aquests canvis en els espais es gesta en els canvis del paradigma educatiu i en l'inquietud de la pròpia comunitat educativa. Entenem tots els espais de l'escola com a agents actius que participen i contribueixen en la construcció de coneixements dels alumnes i per tant, ajuden a modular els seus aprenentatges.

L’ús i el disseny de tot l'espai escolar pot contribuir i facilitar dinàmiques de socialització, de foment de la lectura, d'adquisició de nous aprenentatges, d'observació activa de la realitat immediata, de creació de bon clima, etc... en definitiva, poden contribuir positivament al progrés curricular i de desenvolupament dels nens i nenes.

Per aconseguir-ho, però, cal la reorganització i la millora dels nostres espais escolars com un element viu i fonamental de la tranformació educativa.

Aquest projecte va dirigit als alumnes de l'escola Antoni Vilanova. Aquests són 350 nens i nenes de 2 a 11 o 12 anys provinents de diferents poblacions de la comarca del Priorat, però majoritàriament de Falset (2.838 habitants). El número total d’alumnes de l’escola suposa gairebé un 10% del total de la població de Falset.

La comunitat educativa, però, està formada pels alumnes, les seves famílies i el Claustre de l’escola i comporta unes 250 famílies de Falset, formades per una unitat familiar. Això suposa pràcticament un 20% de la població de Falset. En números reals, aquest és l'abast dels beneficiaris immediats del projecte.

Aquests beneficiaris es multipliquen quan incloem a tota la comunitat educativa extensa: famílies, entitats, associacions i administracions disposades a contribuir a la millora dels espais d'aprenentatge formant una estreta teranyina a través d'aquesta campanya col·laborativa.

34122466-631275180549965-1809734592437944320-n.jpg

Experiencia previa y equipo

La col·laboració i la cooperació són l'essència d'aquest projecte i són la força que l'impulsen en un context on les fronteres es fan invisibles, les diferències culturals es minimitzen i es fa palès que l'educació, per la seva cabdal contribució al benestar personal i desenvolupament comunitari és una tasca que interessa a tota la societat en conjunt, A TOTS.

Per tal d’aconseguir fer-lo realitat es va crear, fa tres anys, una Comissió de treball que es reuneix cada dues setmanes aproximadament. Està formada per 15 persones membres de l’AMPA, l’equip directiu, del claustre i altres pares i mares de l’escola. Aquesta comissió va canalitzant i guiant el projecte en sí amb el suport i l’ajut oportú de moltes famílies o persones de la comunitat.

Així doncs, aquest nombre de col·laboradors i impulsors es multiplica exponencialment en el moment en què es necessiten col·laboracions puntuals, ja sigui a nivell tècnic, de recursos humans o materials fent gairebé impossible comptabilitzar en nombres reals el número de persones voluntàries que en un moment o altre estan ajudant a fer realitat les diferents fases del projecte. Dibuixar els plànols, aportar maquinària agrícola per transportar terra, aportar eines per fer moviments de terra, muntar les taules, tenir cura i guarda dels nens presents en les jornades de treball, tallar fusta, cedir bótes de vi i plantes, etc... són tasques que han implicat moltes persones de la comunitat educativa.

Sense aquest teixit col·laboratiu aquest projecte no pot tirar endavant, necessita l'energia i la comunió de tota la comunitat educativa per fer-se realitat.

Durant aquests tres anys, hem fet dues jornades de treball que prèviament han tingut una potent campanya de sensibilització i comunicació a través dels nostres canals habituals (WhatsApp, Facebook, Pàgina web).

34324844-631312480546235-3906230338614984704-n.jpg

Compromiso social

Objetivos de Desarrollo Sostenible

 • Salud y bienestar

  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

 • Educación de calidad

  Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

 • Igualdad de género

  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 • Industria, innovación e infraestructuras

  Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr un desarrollo sostenible.

 • Ciudades y comunidades sostenibles

  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles