Unas gotas para el Roure/ Unes gotes per El Roure/ Some drops for El Roure

Imagen de cabecera
Ver video
Financiado el 14 / 06 / 2017
Misión cumplida!
Obtenido
€ 21.097
Mínimo
€ 10.545
Óptimo
€ 14.045
283 Cofinanciadores

Aportando € 12

Nuestro más profundo agradecimiento

Nuestro más profundo agradecimiento

> 19 Cofinanciadores

Aportando € 20

Agradecimiento y mención en la web

Nuestro más profundo agradecimiento + mención de tu nombre en la lista de agradecimientos en la web de El Roure (si estás de acuerdo en aparecer en ella).

> 49 Cofinanciadores

Aportando € 30

Revista digital de El Roure

Revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico + mención de tu nombre en la lista de agradecimientos en la web de El Roure (si estás de acuerdo en aparecer en ella).

> 26 Cofinanciadores

Aportando € 50

Recopilación de artículos pedagógicos

Recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico + mención de tu nombre en la lista de agradecimientos en la web de El Roure (si estás de acuerdo en aparecer en ella).

> 68 Cofinanciadores

Aportando € 70

OFERTA PRIMERAS 48h!!! bol de cerámica artesanal elaborada por niños y niñas del proyecto de El Roure

Bol de cerámica artesanal elaborada por niños y niñas del proyecto de El Roure (solo durante las primeras 48h de la campaña) + recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico + mención de tu nombre en la lista de agradecimientos en la web de El Roure (si estás de acuerdo en aparecer en ella).

> 14 Cofinanciadores

Aportando € 85

Bol de cerámica artesanal elaborada por niños y niñas del proyecto de El Roure (más allá de las primeras 48h)

A partir de las primeras 48h! Bol de cerámica artesanal elaborada por niños y niñas del proyecto de El Roure + recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico + mención de tu nombre en la lista de agradecimientos en la web de El Roure (si estás de acuerdo en aparecer en ella)

> 17 Cofinanciadores

Aportando € 100

Invitación para venir a pasar un dia lectivo en El Roure

Invitación para venir a pasar un dia lectivo en El Roure acompañado de algún miembro del equipo y un representante de las familias + recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico + mención de tu nombre en la lista de agradecimientos en la web de El Roure (si estás de acuerdo en aparecer en ella).

> 13 Cofinanciadores

Aportando € 100

Invitación a la fiesta de inaguración de la potabilitzación del agua

Invitación a la fiesta de inaguración de la potabilitzación del agua de la finca de El Roure (el próximo 10 de junio) para dos personas + recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico + mención de tu nombre en la lista de agradecimientos en la web de El Roure (si estás de acuerdo en aparecer en ella).

> 09 Cofinanciadores

Aportando € 150

Invitación para venir a pasar un dia lectivo en El Roure + Invitación a la fiesta de inaguración de la potabilitzación del agua

Invitación para venir a pasar un dia lectivo en El Roure acompañado de algún miembro del equipo o de las familias + Invitación a la fiesta de inaguración de la potabilitzación del agua de la finca de El Roure (el próximo 10 de junio) + recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico + mención de tu nombre en la lista de agradecimientos en la web de El Roure (si estás de acuerdo en aparecer en ella).

> 05 Cofinanciadores

Aportando € 500

Mecenas

Invitación a la fiesta de inaguración de la potabilitzación del agua de la finca de El Roure (el próximo 10 de junio) + Invitación para venir a pasar un dia lectivo en El Roure acompañado de algún miembro del equipo y un representante de las familias + bol de cerámica artesanal elaborada por niños y niñas del proyecto de El Roure + recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico.

> 00 Cofinanciadores

Aportando € 500

Mecenas

Invitación a la fiesta de inaguración de la potabilitzación del agua de la finca de El Roure (el próximo 10 de junio) + Invitación para venir a pasar un dia lectivo en El Roure acompañado de algún miembro del equipo y un representante de las familias + bol de cerámica artesanal elaborada por niños y niñas del proyecto de El Roure + recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico + mención de tu nombre en una placa de cerámica que recogerá el nombre de los mecenas que han contribuido de forma muy significativa en la potabilización del agua de El Roure y que se colgará junto a la potabilizadora (si estás de acuerdo en aparecer en ella).

> 04 Cofinanciadores

Aportando € 1.000

Formación anual de El Roure

Invitación a cursar la formación anual de El Roure (75 horas) + Invitación para venir a pasar un dia lectivo en El Roure acompañado de algún miembro del equipo y un representante de las familias + Invitación a la fiesta de inaguración de la potabilitzación del agua de la finca de El Roure (el próximo 10 de junio) + bol de cerámica artesanal elaborada por niños y niñas del proyecto de El Roure + recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico.

> 00 Cofinanciadores

Aportando € 1.000

Formación anual de El Roure

Invitación a cursar la formación anual de El Roure (75 horas) + Invitación para venir a pasar un dia lectivo en El Roure acompañado de algún miembro del equipo y un representante de las familias + Invitación a la fiesta de inaguración de la potabilitzación del agua de la finca de El Roure (el próximo 10 de junio) + bol de cerámica artesanal elaborada por niños y niñas del proyecto de El Roure + recopilación de artículos pedagógicos seleccionados de la revista interna anual de El Roure + revista de El Roure 2016-2017 en formato electrónico + mención de tu nombre en una placa de cerámica que recogerá el nombre de los mecenas que han contribuido de forma muy significativa en la potabilización del agua de El Roure y que se colgará junto a la potabilizadora

> 01 Cofinanciadores

Procés d'elaboració dels bols de ceràmica/ Proceso de elaboración de los boles de cerámica/ Crafting process of the pottery cups

08 | 06 | 2017

L’elaboració dels bols de ceràmica artesanal per la campanya de micromecenatge de El Roure està resultant una experiència  molt enriquidora, plena de moments màgics.

Després de vàries sessions tornejant els 80 bols i de l’aplicació de l’engalba blau per part dels nostres artistes, la Montse i el Juan, els passats dijous 25 i divendres 26 de maig va arribar el desitjat moment de la intervenció dels nens.

En grupets de 6 a 12, els nens de les diferents etapes de El Roure;  l’Heura (12 a 15 anys), la Ginesta (7 a 12 anys) i els grans de Cirerers ( 6 i 7 anys), van anar passant pel taller de ceràmica on els esperaven la Montse, el Juan i la Iraida per guiar el procés d’esgrafiat.  La Montse i el Juan els expliquen que els bols estan encara molt fràgils i s’han de tractar amb molta cura. Impressionant veure el grau de concentració dels nens, agafant la peça ceràmica com si d’un tresor es tractés i marcant curosament dibuixos i siluetes amb un punxó, tot desplegant el seu imaginari arrel de la paraula “AIGUA”.

Una pissarra per anar creant esbossos, unes pipetes i  uns flascons per projectar aigua cap a un vidre inclinat tot permetent-los submergir-se en la màgia de l’aigua i de les seves petites gotes . Pluja, núvol, mar, riu, peix, pop, vaixell, paraigües... tot de coses que relacionem amb la paraula AIGUA i les gotes, que ens recorden el gran recolzament rebut per tots vosaltres!!!

M’agradaria saber qui rebrà el meu bol – deixa anar més d’un nen mentre somriu content al veure el resultat final de la seva obra.

Ara encara els hi queda un llarg viatge als bols. S’hauran de sotmetre a una cuita de 950ºC per preparar les peces per l’esmaltat, moment en què s’enaltiran tots els dibuixos esgrafiats pels nens en color blanc sobre el fons blau de l’engalba. I per últim, una darrera cuita a uns 1020ºC, donarà força i consistència als bols de ceràmica que estaran llestos per viatjar cap a cadascun dels mecenes que heu aportat la vostra gota per tenir-ne un... moltes gràcies, estem gaudint molt d’aquest procés!!!

-----------------------

 

El proceso de elaboracióndelos boles de cerámica artesanal parala campaña de micromecenazgode El Roure está resultandouna experiencia  muyenriquecedora, repletade momentos mágicos.

Después de varias sesiones de tornear los 80 boles y de aplicar el engobe azul por parte de nuestros aristas Montse y Juan, los pasados jueves 25 y viernes 26 de mayo llegó el esperado momento de la intervención de los niños.

En grupos de 6 a 12, los niños de las diferentes etapas de El Roure;  Heura (12 a 15 años),Ginesta (7 a 12 años) y los mayoresde Cirerers ( 6 y 7 años), fueron pasando por el taller de cerámica donde les esperaban Montse, Iraida y Juan para guiar el proceso de esgrafiado. Juan y Montse les explican que los boles están todavía muy frágiles y que hay que tratarlos con mucho cuidado. Impresionante  ver el grado de concentración de los niños, cogiendo la pieza cerámica como si de un tesoro se tratara y marcando cuidadosamente dibujos y siluetas con un punzón, desplegando su imaginario a través de la palabra “AGUA”

Una pizarra para ir creando borradores, unas pipetas y unos recipientes para proyectar agua hacia un cristal inclinado les permite sumergirse en la magia del y de sus minúsculas gotas. Lluvia, nube, mar, rio, pez, pulpo, barco, paraguas... imágenes que relacionamos con el agua...  y las gotas, que nos recuerdan el gran apoyo recibido por todos vosotros!!!!

Me encantaría saber quién recibirá mi bol – expresa más de un niño mientras sonríe contento de ver el resultado final de su obra.

Aún les queda un largo viaje a los boles. Tendrán que someterse a una primera cocción a 950ºC que preparará las piezas para el esmaltado, momento en que se ensalzarán todos los dibujos esgrafiados por los niños en color blanco sobre el fondo azul del engobe. Y una última cocción a 1020ºC dará fuerza y consistencia a los boles de cerámica que estarán listos para viajar hacia cada uno de los mecenas que habéis aportado vuestra gota para poder tener un bol.... muchas gracias, estamos disfrutando mucho de este proceso.

--------------------------------------

 

The crafting process of the pottery cups for El Roure’s crowdfunding campaign is becoming a very enriching experience full of magical moments.

After several sessions where our artists Montse and Juan lathed the 80 cups and applied them blue slipware, last Thursday 25th and Friday 26th May were the children’s long desired turn.

In groups of 6 to 12, children from the three school sections: L’Heura (12 to15 years old), La Ginesta (7 to 12 year old) and the eldest from Els Cirerers (6 and 7 years old), visited the pottery workshop where Montse, Juan and Iraida awaited to guide them through the sgraffiato process.  Montse and Juan explained them that the cups were still highly fragile and that they must be handled with extreme care. It was breathtaking to see the high level of concentration in the kids when taking the pottery objects as if they were a treasure and carefully marking their drawings and silhouettes with a punch, while unveiling their whole imagination inspired by the word “WATER”.

A blackboard to keep making sketches, some pips and flasks to jet water towards an inclined glass which allowed us to make an immersion into the magic of water and its small drops. Rain, cloud, sea, river, fish, octopus, boat, umbrella... many things we relate to the word WATER and its drops which remind us of the great support we have received from all of you!

I’d like to know who will receive my cup says one boy while he smiles, happy to see the final outcome of his work.

Cups still have a long way to go. They’ll have to be baked at 950ºC to be ready for enamelling and this will highlight all the drawings made by the children in white on the blue slipware. To conclude, they will be baked at 1,020ºC. This will provide the strength and consistency to the pottery cups to make them ready to travel to each of you, the sponsors who chose to get a cup... thank you very much! We are really enjoying this process a lot!

 

 

 

Comentarios

Inicia sesión para dejar un comentario