¡Ahora, derechos humanos!

Imagen de cabecera
Ver video
Financiado el 20 / 12 / 2021
Cofinanciado!
Obtenido
€ 75.865
Mínimo
€ 37.500
Óptimo
€ 75.000
1398 Cofinanciadores

Aportando € 15

Contribution - #AraDretsHumans

A publication will be made on the website of Irídia thanking all the people who have collaborated to carry forward our Service of Attention and Denunciation in situation of Institutional Violence one more year. You will be able to be assisted in situations of institutional violence and you will guarantee the attention of other people.

Making a donation is tax deductible! Making a donation of 15€ as an individual, the Tax office gives you back 12€. Therefore, your actual expenditure is €3. You will only have to obtain the donation certificate from your Goteo user account before January 15th 2022 to add the donation on your income statement (only useful if you make it in Spain). Check it here: https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

*In the Basque Country and Navarre it works differently. If you have contributed in previous years the
amount that will be deducted is higher.

> 252 Cofinanciadores

Aportando € 25

Anual membership with illustrated back

You will be a member of Irídia during 6 months. You will be able to be assisted in situations of institutional violence and you will guarantee the assistance of other people. You will also have Irídia's new illustrated cloth back.

Making a donation is tax deductible! Making a donation of 25€ as an individual, the Tax office gives you back 20€. Therefore, your actual expenditure is €5. You will only have to obtain the donation certificate from your Goteo user account before January 15th 2022 to add the donation on your income statement (only useful if you make it in Spain). Check it here:https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

*In the Basque Country and Navarre it works differently. If you have contributed in previous years the
amount that will be deducted is higher.

> 300 Cofinanciadores

Aportando € 50

Anual membership with illustrated t-shirt

You will be a member of Irídia during 1 year. You will be able to be assisted in situations of institutional violence and you will guarantee the assistance of other people. You will also have Irídia's new illustrated t-shirt.

Making a donation is tax deductible! Making a donation of 50€ as an individual, the Tax office gives you back 40€. Therefore, your actual expenditure is 10€. You will only have to obtain the donation certificate from your Goteo user account before January 15th 2022 to add the donation on your income statement (only useful if you make it in Spain). Check it here: https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

*In the Basque Country and Navarre it works differently. If you have contributed in previous years the amount that will be deducted is higher.

> 297 Cofinanciadores

Aportando € 80

Anual membership with illustrated back and t-shirt

You will be a member of Irídia during 1 year. You will be able to be assisted in situations of institutional violence and you will guarantee the assistance of other people. You will also have Irídia's new illustrated t-shirt.

Making a donation is tax deductible! Making a donation of 80€ as an individual, the Tax office gives you back 64€. Therefore, your actual expenditure is 16€. You will only have to obtain the donation certificate from your Goteo user account before January 15th 2022 to add the donation on your income statement (only useful if you make it in Spain). Check it here: https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

*In the Basque Country and Navarre it works differently. If you have contributed in previous years the amount that will be deducted is higher.

> 114 Cofinanciadores

Aportando € 150

Collective membership #AraDretsHumans

You and your group will have collaborated to carry our Service of Attention and Denunciation in situation of Institutional Violence forward for another year. You can be assisted in situations of institutional violence and guarantee the care of others.

> 12 Cofinanciadores

Aportando € 160

Anual membership with illustrated back, t-shirt and reports

You will be a member of Irídia during 6 months. You will be able to be assisted in situations of institutional violence and you will guarantee the assistance of other people. You will also have IIrídia's new illustrated cloth back and t-shirt. Also, we will send you the reports on institutional violence that our Service of Attention and Denunciation in situation of Institutional Violence elaborates every year.

Making a donation is tax deductible! Making a donation of 160€ as an individual, the Tax office gives you back 123,5€. Therefore, your actual expenditure is 36,5€. You will only have to obtain the donation certificate from your income statement (only useful if you make it in Spain). Check it here: https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

*In the Basque Country and Navarre it works differently. If you have contributed in previous years the amount that will be deducted is higher.

> 35 Cofinanciadores

Aportando € 250

Solidarity collective membership with training!

You and your group will have collaborated to carry our Service of Attention and Denunciation in situation of Institutional Violence forward for another year. You can be assisted in situations of institutional violence and guarantee the care of others. In addition, we will offer you training in human, civil and political rights, focused on the topic you want to work on as a group.

> 11 Cofinanciadores

Aportando € 500

Circle of donors

At Irídia we need people involved with the scope of the organization who are committed to make annual donations that help us to carry out our work. You will become part of the circle of donors of Irídia that helps to guarantee the stability of the free service of assistance to victims of institutional violence. You will receive a monthly newsletter where we will explain the evolution of the service and the litigation and the whole organization. In addition, you will
be able to take part in the informal meetings that are held.

Making a donation is tax deductible! Making a donation of 500€ as an individual, the Tax office gives you back 242,50€. Therefore, your actual expenditure is 257,5€. You will only have to obtain the donation certificate from your Goteo user account before January 15th 2022 to add the donation on your income statement (only useful if you make it in Spain). Check it here: https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

*In the Basque Country and Navarre it works differently. If you have contributed in previous years the amount that will be deducted is higher.

> 09 Cofinanciadores

Sobre este proyecto

Garantizar un servicio de atención y denuncia gratuito a víctimas de violencia policial solo es posible si logramos ser 2000 socios/as.
Necesidades Tarea Mínimo Óptimo
Responsable d'atenció telefònica i sistematització del servei d'atenció a víctimes de violència policial.
Una persona de Irídia es dedica a atendre el telèfon i les consultes que ens arriben via mail. Així mateix, s'encarrega de sistematitzar la informació que apareix en el nostre informe anual que fem arribar a les administracions públiques, a representants polítics així com a organismes internacionals.
€ 15.000
Advocada especialitzada en casos de violència policial en l'exercici del dret a la protesta amb bales de foam
En l'actualitat portem 4 casos greus d'impacte amb bala de foam. En dos d'ells, la persona afectada va perdre un ull i en un tercer una persona va sofrir traumatisme cranioencefàlic. En els propers mesos el Parlament de Catalunya abordarà el futur d'aquestes armes tan lesives.
€ 10.000
Advocada especialitzada en casos de violència policial al CIE
Quan les persones internades en el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona ens traslladen una situació de violència policial són visitades per una advocada que exerceix l'acusació gratuïta en tots els casos, davant l'especial situació de vulneració de drets que es viu en el centro en un marc de racisme institucional.
€ 5.000
Suport psicosocial a persones que sofreixen violència policial
En Irídia el servei d'atenció que oferim és psicojurídic i en els casos que la situació el requereix realitzem atenció psicosocial individualitzada a la persona afectada o al seu entorn.
€ 7.500
Treball d'incidència per a prevenir i erradicar la violència policial
En Irídia combinem l'assistència psicojurídica a les persones que sofreixen violència institucional amb el litigi estratègic i el treball constant d'incidència per promoure reformes en les pràctiques o en la normativa.
€ 10.000
Interposició de querelles per tortures comeses durant el règim franquista
Estem treballant en la documentació i argumentació jurídica per a la interposició de querelles per casos de tortura comesos durant el franquisme. Hem de continuar treballant al costat de les entitats de memòria per a aconseguir que es jutgin aquests crims.
€ 10.000
Tècnica de comunicació
En Irídia prioritzem la comunicació com una herramiento de control davant l'ús de la força en el context de manifestacions, així com per a denunciar públicament situacions de violència policial. És una eina fonamental per a acabar amb la impunitat.
€ 10.000
Supervisió psicosocial i cura de l'equip
En Irídia hi ha una psicòloga que realitza la supervisió psicosocial de les professionals que realitzen l'acompanyament psicosocial que també s'encarrega de realitzar tallers psicosocials amb tot l'equip del servei per a gestionar els efectes de la intervenció en casos de violència.
€ 7.500
Total € 37.500 € 75.000
Imprescindible
Adicional

Información general

Ante la intolerancia, la discriminación y la violencia institucional respondemos de forma colectiva. En Irídia ofrecemos un servicio de atención y denuncia ante casos de violencia policial. Este servicio existe para atenderte si sufres una agresión o una situación discriminatoria por parte de un agente de policía, un funcionario de prisiones o un miembro de un cuerpo de seguridad privada. El servicio es gratuito, por eso necesitamos llegar a las 2000 personas socias para garantizar que sea sostenible y seguir defendiendo derechos: ahora somos 1000 socias y no podemos garantizar su sostenibilidad a largo término.

Desde 2016 hemos atendido a más de 650 personas ofreciendo acompañamiento jurídico y psicosocial. Además, hemos asumido la representación letrada en los casos más graves y/o representativos. Actualmente llevamos de manera gratuita 58 casos, entre los cuales destacan 4 por impacto de bala de foam, 1 por impacto de bala de goma, 13 casos del 1O de 2017, 9 que han tenido lugar en las prisiones, 8 en el CIE de Barcelona y 5 en el espacio público.

El apoyo económico de las administraciones públicas a nuestro servicio de atención tan solo representa un 20% del coste del servicio. Este depende en más de un 60% de nuestra base social: socios, socias y donantes. Es por eso que te animamos a conseguir que esta herramienta de apoyo colectivo frente a las vulneraciones de derechos humanos sea sostenible.

Descripción del proyecto. Características, fortalezas y diferenciales.

Tenemos un teléfono de asistencia general, uno específico para el CIE y otro para prisiones. Cuando las personas llaman, realizamos asesoramiento telefónico y on-line. En muchos de los casos concertamos una visita con una abogada y una psicóloga. En las prisiones y en el CIE nuestras abogadas solo pueden visitar cuando una persona lo solicita específicamente. Asesoramos a todas las personas afectadas por violencia policial, y en aquellos casos más graves o representativos asumimos el acompañamiento psicosocial y la representación letrada durante todo el procedimiento, que puede durar años.

El servicio que prestamos es posible gracias a las personas que lo secundáis: juntas llenamos un vacío que la administración no cubre. Las víctimas de violencia policial no tienen un lugar al que acudir para denunciar la situación vivida. Nuestro objetivo es cambiar una realidad que no nos gusta, queremos acabar con la impunidad y cambiar las políticas públicas para promover que las administraciones se hagan responsables de las situaciones de violencia policial que generan. Queremos contribuir a elevar los estándares de protección y garantía de los derechos humanos desde nuestros valores: rigor, independencia y transparencia.

Actualmente hay 136 agentes policiales, funcionarios de prisiones o agentes de seguridad privada investigados por los casos de violencia policial que llevamos. Hemos logrado identificar al escopetero que dejó sin ojo a Roger Español el 1-O y que se lo juzgue por un delito grave de lesiones, que se condene al agente que rompió el dedo a un periodista de La Directa mientras cubría una protesta, o que se identifique e investigue a los dos agentes que dispararon balas de foam segundos antes de que una manifestante perdiera un ojo en una protesta por la libertad de Pablo Hasél, entre muchos otros casos. Podéis acceder a toda la información en nuestro informe anual (https://iridia.cat/wp-content/uploads/2021/04/RGB_INFORME-SAIDAVI-2020_DIGITAL_CAST.pdf).

Además, hemos conseguido, junto a Amnistía Internacional, que se apruebe en el Parlament que los agentes antidisturbios vayan identificados en Cataluña por delante, por detrás y en el casco; así como la creación de una comisión de estudio sobre el modelo policial para mejorar los mecanismos de control y sanción internos de los Mossos d’Esquadra y para que se genere un mecanismo independiente.

valentina-lazo.jpg

Motivación y a quién va dirigido el proyecto

Este proyecto, un año más, se dirige a las personas afectadas por la violencia policial. En concreto, a cualquiera que sufra una agresión por parte de un agente de policía, un funcionario de prisiones o cualquier fuerza de seguridad que haga funciones de orden público. En muchos de los casos las personas afectadas son migrantes y/o racializadas (más del 40% de las causas que representamos).

Colaborando podrás ser atendido/a ante una situación de violencia policial y al mismo tiempo garantizarás que otras personas también reciban esta atención. Hay mucha gente que no tiene otra forma de acceder a la justicia, especialmente aquella que se encuentra en espacios de opacidad como la prisión o el CIE. Además, aportando al proyecto y/o haciéndote socio/a estás contribuyendo a la sostenibilidad de un servicio básico en un contexto en que las vulneraciones de derechos van en aumento.

En la actualidad el servicio funciona en toda la provincia de Barcelona y se coordina con colectivos y organizaciones de otras localidades de Cataluña y del Estado español. También realizamos visitas periódicas y de seguimiento a espacios de privación de libertad como el CIE de Barcelona o las prisiones catalanas.

preso.jpg

Experiencia previa y equipo

¡Este mes en Irídia celebramos 6 años de vida! En este tiempo la entidad y el equipo han ido creciendo y consolidándose. Ahora somos 17 trabajadoras sacando adelante el proyecto, con el apoyo de voluntarias/activistas y de estudiantes en prácticas, divididas en cuatro áreas:

El área jurídica está formada por 7 abogadas y coordinada por Anaïs Franquesa, abogada penalista experta en la defensa de los Derechos Humanos y con una amplia experiencia estatal e internacional.
El área psicosocial está formada por 2 psicólogas, supervisada por Irene Santiango, psicóloga con 15 años de experiencia en atención psicosocial desde un enfoque de defensa de los Derechos Humanos.
El área de comunicación e incidencia está formada por tres periodistas y coordinada por Andrés G. Berrio, abogado y comunicador con más de 10 años de experiencia en procesos de incidencia en la materia.
Además contamos con un área técnica encargada de la gestión de las subvenciones, la economía, la coordinación del equipo y los proyectos y el trato con nuestra base social.

En Irídia trabajamos con una perspectiva y metodología feminista interseccional, tomando las decisiones de manera democrática y poniendo las curas, propias y de toda la sociedad, en el centro.

sonia-calvo.jpg

Compromiso social

Objetivos de Desarrollo Sostenible

  • Paz, justicia e instituciones sólidas

    Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas