Haití, los otros terremotos en 210 años y 1460 días

Financiado el 31 / 01 / 2014
Cofinanciado!
Obtenido
€ 5.120
Mínimo
€ 4.604
Óptimo
€ 6.624
131 Cofinanciadores
 • Aportando € 10

  Mención en el blog, la exposición y el libro

  Mención de la colaboración en el blog, la exposición de fotografías y el libro (electrónico e impreso)

  > 23 Cofinanciadores
 • Aportando € 15

  Mención + 1 foto impresa tamaño 13x17

  Mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso) más el envío de una fotografía de la exposición impresa en papel fotográfico a tamaño 13x17

  > 16 Cofinanciadores
 • Aportando € 25

  Mención + 3 fotos impresas tamaño 13x17

  Mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso) más el envío de tres fotografías de la exposición impresa en papel fotográfico a tamaño 13x17

  > 13 Cofinanciadores
 • Aportando € 35

  Libro impreso + todo lo anterior

  Envío del libro impreso, más tres fotografías de la exposición impresas en papel fotográfico a tamaño 13x17, más mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso)

  > 40 Cofinanciadores
 • Aportando € 50

  2 libros impresos + todo lo anterior

  Envío de 2 ejemplares del libro impreso, más tres fotografías de la exposición impresas en papel fotográfico a tamaño 13x17, más mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso)

  > 09 Cofinanciadores
 • Aportando € 75

  Chat por skype + todo lo anterior

  Mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso) más el envío de tres fotografías de la exposición a tamaño 13x17 y el libro impreso, y una conversación con la autora por skype.

  > 01 Cofinanciadores
 • Aportando € 80

  Publicación artículo o reportaje para medio/newsletter

  Artículo o reportaje exclusivo para medio (impreso o internet) o newsletter (recompensa especialmente pensada para medios, organizaciones y colectivos)

  > 00 Cofinanciadores
 • Aportando € 100

  Aportación solidaria

  Mención destacada en el blog, exposición de fotografías y libro (electrónico e impreso)

  > 10 Cofinanciadores
 • Aportando € 150

  Presentación libro

  Presentación del libro en sede de organización o local del colectivo (recompensa para organizaciones y colectivos)

  > 01 Cofinanciadores
 • Aportando € 350

  Presentación libro + exposición

  Presentación del libro y exposición en sede de organización o local del colectivo (recompensa para organizaciones y colectivos)

  > 01 Cofinanciadores

Benvingudes/Bienvenidas a #HaitíOtrosTerremotos

14 | 11 | 2013
Benvingudes/Bienvenidas a #HaitíOtrosTerremotos

(en castellano a continuación)

Hola a totes i tots

Si heu arribat a aquesta pàgina serà perquè teniu una mica d'interès en o ha copsat la vostra atenció el projecte "Haití, els altres terratrèmols en 210 anys i 1460 dies".

Tant a la descripció del projecte com a la pàgina web (http://haitiotrosterremotos.info) trobareu informació sobre el mateix. Però m'agradaria donar-vos la benvinguda, agraïnt a les que ja heu fet aportacions i a les que heu fet difusió, també explicant algunes coses més sobre aquest projecte.

En un post en el bloc ja vaig intentar explicar "Perquè Haití?": http://haitiotrosterremotos.info/perque-haiti/

Però, què en sortirà d'aquest projecte?

El projecte està destinat a poder finançar l’edició d’un llibre sobre tot el que aprengui en aquest país, sobre el procés de reconstrucció després del terratrèmol i sobre com es desplega la doctrina del shock en un país com Haití. També vull finançar una exposició´ fotogràfica, les presentacions del projecte, i part de les despeses del viatge, disseny, manteniment de la web i altres que es derivin del projecte.

Vull deixar clar que no us demano que em pagueu “les vacances a Haití”. Ni molt menys, el viatge me’l pago jo, així com la major part de despeses vinculades d’estar aquí. Però si vull treballar tinc despeses de transport, telèfon, connexió a internet, etc. que no tindria si estigués de vacances. Aquestes despeses només es cobriran si arribem a la quantitat òptima d’aportacions. La mínima, la que cobreix les prioritats del projecte, està adreçada al llibre, l’exposició i el blog.

També he inclòs en les despeses una part molt minsa per pagar la investigació (una mena de sou per mi de 500 euros per 3 mesos de dedicació).

A canvi de la vostra aportació, que pot ser només de 10€ (el preu d’un parell de copes lowcost un dissabte a la nit), podeu escollir diferents “recompenses”, rebre simplement una menció d’agraïment en els diferents productes que surtin del projecte, unes fotos d’haití o el llibre. I sobretot, com a recompensa, ajudar-me a difondre la realitat haitiana i a fer realitat aquest projecte de periodisme d’investigació que feia temps tenia al cap.

Moltes de vosaltres ja heu fet aportacions, moltíssimes gràcies!!!

A les que no, si heu pensat en donar-hi suport (i si esteu llegint això deu ser que sí), us demanaria que ho feu com abans. Us agrairé sobre tot tota la difusió que pogueu fer, així com altres tipus d’aportacions, no monetàries, com ajudar-me amb les traduccions (al francès estic veient que son molt importants). Aquí teniu un missatge de presentació si el voleu difondre entre els vostres amics, familiars i col·legues activistes o de feina: http://haitiotrosterremotos.us3.list-manage.com/track/click?u=cba9d48411a47f490db4ec7f0&id=2f24e70de7&e=57b4e1c979

Com va la primera setmana a #Haití?
Els primers dies van ser complicats, sobretot de logística. És una ciutat molt complexa, difícil d’entendre els codis, difícil de moure’s, encara en bona part per reconstruir. M’ha sorprès el nivell de destrucció del centre històric (el centre ha pivotat cap a l’antic barri residencial de la classe mitjana, ara rodejat de bidonvilles, els suburbis de xavoles que veiem a les notícies quan parlen d’Haiti) i l’orgull dels Haitians (tothom en parla, però és patent a cada mirada). Demà probablement marxo cap al Sud-Oest del país, uns dies de tranquilitat a un poble anomenat Corail on m’ensenyaran algun projecte, i algun dia per escriure. La setmana vinent marxo 4 dies amb el Colectiu contra l’explotació minera a conèixer comunitats al nord del país que estan resistint a l’entrada de les empreses mineres canadenques i d’Estats Units que volen l’Or, la Bauxita i el Gas del subsol … tal i com van fer els espanyols que van conquerir aquestes terres i les van expoliar d’or i altres riqueses.

També espero poder fer alguna sortida a conèixer comunitats camperoles. Avui he penjat aquest post (de moment només en català) sobre la sobirania alimentària al país:
haitiotrosterremotos.info/sense-agricultura-no-hi-ha-sobirania-alimentaria-sense-sobirania-alimentaria-no-hi-ha-desenvolupament/

Espero poder penjar un parell d’articles més sobre les entrevistes que ja he fet i les visites que inicio els propers dies al bloc, fantàstic si els podeu difondre. Recordeu, http://haitiotrosterremotos.info

Gràcies de nou i estem en contacte

Iolanda


Hola a todas y todos

Si habéis llegado a esta página será porque tenéis algo de interés en o ha captado vuestra atención el proyecto "Haití, los otros terremotos en 210 años y 1460 días".

Tanto la descripción del proyecto aquí en goteo como en la página web (http://haitiotrosterremotos.info) encontraréis información sobre el mismo. Pero me gustaría daros la bienvenida, agradecer a las que ya habéis hecho aportaciones y a las que habéis hecho difusión, y también explicar algunas cosas más sobre el proyecto.

En un post del blog ya intenté explicar "¿Porqué Haití?: http://haitiotrosterremotos.info/por-que-haiti/

¿Qué saldrá de este proyecto?

El proyecto está destinado a poder financiar la edición de un libro sobre todo lo que aprenda en este país, sobre la reconstrucción después del terremoto de 2010 y sobre cómo se desarrolla la doctrina del shock en un país como Haití. También quiero financiar una exposición de fotografías, las presentaciones del proyecto, y parte de los gastos del viaje, diseño, mantenimiento de la web y otros que se deriven del proyecto.

Quiero dejar claro que no os pido que me paguéis "las vacaciones en Haití". Ni mucho menos, el viaje me pago yo, así como la mayor parte de gastos vinculados al estar aquí. Pero si quiero trabajar tengo gastos de transporte, teléfono, conexión a internet, etc. que no tendría si estuviera de vacaciones. Estos gastos sólo se cubrirán si llegamos a la cantidad óptima de aportaciones. La mínima, la que cubre las prioridades del proyecto, está dirigida al libro, la exposición y el blog.

También he incluido en los gastos una parte muy exigua para pagar la investigación (una especie de sueldo para mí de 500 euros por 3 meses de dedicación).

A cambio de vuestra aportación, que puede ser sólo de 10 € (el precio de un par de copas lowcost un sábado por la noch ), podéis elegir diferentes "recompensas", recibir simplemente una mención de agradecimiento en los diferentes productos que salgan del proyecto, unas fotos de haití o el libro. Y sobre todo, como recompensa, el ayudar a difundir la realidad haitiana y a hacer realidad este proyecto de periodismo de investigación que hacía tiempo tenía en la cabeza.

Muchas de vosotras ya habéis hecho aportaciones. Muchísimas gracias!

A las que no, si habéis pensado en apoyar (que si estáis leyendo esto debe ser que sí), os pediría que lo hagáis cuanto antes. Agradeceré toda la difusión que podáis hacer, así como otros tipos de aportaciones, no monetarias, como ayudarme con las traducciones (al francés estoy viendo que son muy importantes). Aquí tenéis un mensaje de presentación por si lo queréis difundir entre vuestros amigos, familiares y colegas activistas o de trabajo: http://haitiotrosterremotos.us3.list-manage.com/track/click?u=cba9d48411a47f490db4ec7f0&id=2f24e70de7&e=57b4e1c979

¿Cómo va esta primera semana en Haití?
Los primeros días fueron complicados, sobre todo de logística. Es una ciudad muy compleja, difícil de entender los códigos, difícil de moverse, aun en buena parte de ella por reconstruir. Me ha sorprendido el nivel de destrucción del centro histórico (el centro ha pivotado hacia el antiguo barrio residencial de la clase media, ahora rodeado de bidonville , los suburbios de chavolas que vemos en las noticias cuando hablan de Haití) y el orgullo de los Haitianos (todo el mundo habla de ello, pero es patente en cada mirada). Mañana probablemente marcho hacia el Sur-Oeste del país, unos días de tranquilidad en un pueblo llamado Corail donde me enseñan algún proyecto, y algún día de playa para escribir. La próxima semana marcho 4 días con el Colectivo contra la explotación minera a conocer comunidades en el norte del país que están resistiendo a la entrada de las empresas mineras canadienses y de Estados Unidos que quieren el Oro, la Bauxita y el Gas del subsuelo ... tal y como hicieron los españoles que conquistaron estas tierras y las expoliar de oro y otras riquezas .

También espero poder hacer alguna salida a conocer comunidades campesinas. En el blog he colgado ya un breve post sobre la cuestión de la soberania alimentaria (de momento en catalán): http://haitiotrosterremotos.info/sense-agricultura-no-hi-ha-sobirania-alimentaria-sense-sobirania-alimentaria-no-hi-ha-desenvolupament/

Espero poder colgar algunos artículos más sobre las entrevistas y visitas que estoy haciendo estos días. fantástico si los podéis difundir. Recordad http://haitiotrosterremotos.info

Os dejo que me vienen a buscar para ir a una reunión sobre el problema del saneamiento y la basura a Puerto Príncipe (sí, no sólo Madrid tiene problemas de basura!) .

Gracias de nuevo y estamos en contacto

Iolanda


Iolanda Fresnillo

haitiotrosterremotos.info

ifresnillo@riseup.net | @ifresnillo
iolandafresnillo.wordpress.com | iolandafresnillofoto.wordpress.com


Comentarios

Inicia sesión para dejar un comentario